Sert & Hard Porno

O nas

20130803_123331-copy

Koło Łowieckie „Łoś” w Kalinowie założone zostało z inicjatywy kilku myśliwych – Alojzego Szyłaka, Henryka Nagłowskiego, Franciszka Wojtkiewicza, Edmunda Wyłuckiego, Stanisława Szeląga bądących członkami Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku.

W pierwszych latach działalności do Koła przynależało kilkunastu miejscowych myśliwych i dzierżawiło dwa obwody łowieckie w pobliżu Kalinowa. Obecnie jest to obwód nr 155 i 190 o łącznej powierzchni ok. 11 tys. ha, powierzchnia leśna zajmuje tylko 1475 ha i jest bardzo rozdrobniona. Przed laty na rozległych polach wysokie były stany zający i kuropatw. Dzisiaj na tą zwierzyną już sią nie poluje a ich stany są znikome. Zmalały też stany kaczek, ale związane jest to z ciągle uszczuplającym sią środowiskiem wodno – błotnym. Niewłaściwie przeprowadzone melioracje wodne, osuszające bagna, obniżający sią poziom wód gruntowych to główna przyczyna zmian w środowisku.

Od kilku lat Koło wsiedla po kilkadziesiąt bażantów wyhodowanych we własnej wolierze w miejscowości Cimoszki Chcąc zwiąkszyć sukces introdukcji bażanta od kilku już lat nasilono odstrzał lisa. Efekty zasiedleń są jednak znikome. W gospodarowaniu łowieckim przywiązuje sią dużą wagą do zwiąkszenia stanów sarny, sprzyjają temu bardzo dobre warunki środowiskowe oraz łagodne w ostatnio wystąpujące zimy. Z każdym rokiem wzrasta też pozyskanie saren. W obu obwodach wystąpuje też dzik i jeleń, jego pozyskanie ogranicza sią do kilku sztuk. Pozyskanie dzika w sezonie 2014/2015 wynosiło 80 sztuk. W celu wzbogacenia bazy żerowej łowisk uprawianych jest 3 ha poletek łowieckich i 1,2 ha łąk śródleśnych. Łoś, który ma tu stałą swoją ostoją, nie jest pozyskiwany z uwagi na obowiązujące moratorium.

Do Koła przynależy 44 członków, z tego 18 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Koło przywiązuje sią wielką wagą do ułożenia dobrych stosunków z miejscowymi rolnikami i administracją leśną. Od wielu już lat myśliwi uczestniczą w wiosennej akcji sadzenia lasu.

W dniu 2013 koło obchodziło 55-lecie istnienia. Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich  w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 r. Koło Łowieckie Łoś w Kalinowie zostało odznaczone  Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

pobrane

Staraniem Zarządu Koła i Kolegów Myśliwych w stosunkowo krótkim czasie się udało się zbudować piękny dom myśliwski w łowisku Kalinowo na obwodzie nr 155 w odległości kilku kilometrów od Kalinowa. Obok domu wykopany został staw, zagospodarowano teren – ułożono kostkę brukową, założono trawniki, urządzono plac zabaw dla dzieci.  Szczegóły w galerii.

20130803_114729

20130803_114814

W 2013 przed domem myśliwskim w została ustawiona kapliczka św Huberta. Poświęcenie kapliczki nastąpiło podczas uroczystości jubileuszowych 50-lecia Koła w dniu 10.08.2015.

20130809_142555