Sert & Hard Porno

Zarząd

Obecny skład zarządu KŁ ŁOŚ w Kalinowie:

Janusz Organisty – Prezes zarządu

Piotr Prawdzik – Łowczy

Waldemar Jankowski – Podłowczy

Adam Stankiewicz – Sekretarz

Tomasz Onoszko – Skarbnik

Obowiązki Zarządu

Komisja Rewizyjna  w składzie:

Krzysztof Urynowicz – przewodniczący

Robert Siołek – członek komisji

Adam Denis – członek komisji

Kompetencje komisji rewizyjnej