Sert & Hard Porno

Zarząd

Obecny skład zarządu KŁ ŁOŚ w Kalinowie:

Waldemar Surawski – Prezes zarządu

Mirosław Sznel – Łowczy

Cezary Klejps – Podłowczy

Adam Stankiewicz – Sekretarz

Tomasz Onoszko – Skarbnik

Obowiązki Zarządu

Komisja Rewizyjna  w składzie:

Robert Siołek – przewodniczący

Hubert Biernacki – członek komisji

Jarosław Choroszewski – członek komisji

Kompetencje komisji rewizyjnej