Sert & Hard Porno

II Zawody wędkarskie KŁ Łoś w Kalinowie

Zarząd KŁ Łoś w Kalinowie serdecznie zaprasza wszystkich członków naszego koła (wraz z rodzinami) do uczestnictwa w II Zawodach Wędkarskich, które odbędą się 01.08.2015 r. o godz. 12.00 na naszym stawie w Kalinowie.

Regulamin:

1. Wpisowe 10 zł, uiszczane w dniu zawodów,

2. Czas  trwania – 2 lub 3 h (do ustalenia w dniu zawodów),

3. Zanęta: dowolna nie więcej niż 1 kg na osobę,

4. Nastąpi losowanie stanowisk – połów w granicach 3 metrów od wyznaczonego stanowiska.

5. Zawodnik musi posiadać własny sprzęt wędkarski  (1 wędka) oraz siatkę-sadzyk do przetrzymywania złowionych ryb.

6. Podczas zawodów nie można opuszczać swojego stanowiska, grozi to  dyskwalifikacją. W szczególnych wypadkach może to nastąpić za zgodą sędziego.

7. Na stanowiskach zawodników nie mogą przebywać inne osoby niż zawodnik.

8. Po zakończeniu zawodów zawodnicy oczekują na swoich stanowiskach na ważenie złowionych ryb przez sędziego. Następnie ryby będą wypuszczane.

9. O zwycięstwie decyduje waga złowionych ryb.

10. Wszystkie spory i niejasności szybko i bezdyskusyjnie rozwiązuje sędzia główny zawodów kol. Edmund Wyłudzki.

Chęć uczestnictwa  w zawodach należy zgłaszać do Prezesa do 30.07.2015. Każdy uczestnik indywidualnie zaopatruje się w coś do jedzenia i/lub picia 😉