Sert & Hard Porno

Dane osobowe myśliwego – nowe legitymacje

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach w załączeniu przesyła arkusz danych osobowych do nowych legitymacji.
Uprzejmie prosimy aby każdy myśliwy z Koła wypełnił CZYTELNIE arkusz osobowy i załączył do niego AKTUALNE zdjęcie papierowe o wymiarach 35 mmx45 mm (typowe zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu aktualnie obowiązujące),
bądź w wersji elektronicznej 492×633 pikseli – 70-80 % zdjęcia zajmuje twarz.

INNE ZDJĘCIA NIE SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ SYSTEM!!!.

Proszę o pilne pobranie arkusza, czytelne wypełnienie i dostarczenie do kogoś z zarządu.

Aby pobrać formularz kliknij obok →dane-osobowe-mysliwego