Sert & Hard Porno

Nowe legitymacje

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach przesyła kartę danych osobowych do nowych legitymacji.
Zdjęcie (takie jak obecnie potrzebne są do dowodu osobistego – nie może być zdjęcie z profilu!!!)) proszę dostarczyć do któregoś z członków zarządu wraz z drukiem danych osobowych podpisanym przez myśliwego.

dane_osobowe_mysliwego