Sert & Hard Porno

Składki do PZŁ na 2023

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej za 2023 rok.

 Wysokość składki:

– składka normalna – 503,00 zł (460,00 zł + 43,00 zł ubezpieczenie)

– składka ulgowa 50% – 273,00 zł  (230,00 zł +43,00 zł ubezpieczenie) przysługująca młodzieży  uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia;

– składka ulgowa 25% – 158,00 zł  (115,00 zł +43,00 zł ubezpieczenie) przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Na podstawie  § 181 pkt. 3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego.