Sert & Hard Porno

Nowi Rezydenci Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Łoś w Kalinowie:

uchwałą nr 8/2023 przyjął jako rezydenta kol. Wiktora Jasińskiego,

uchwałą nr 9/2023 przyjął jako rezydenta kol. Bartłomieja Szadkowskiego,

uchwałą nr 10/2023 przyjął jako rezydenta kol. Artura Zalewskiego,

uchwałą nr 11/2023 przyjął jako rezydenta kol. Wojciecha Tydmana,

uchwałą nr 12/2023 przyjął jako rezydenta kol. Bogusława Dominika Purwina,